Tarikh Khulafa : Sejarah Para Khalifah

  • Cover Tarikh Khulafa : Sejarah Para Khalifah
  • Cover Tarikh Khulafa : Sejarah Para Khalifah
Rp 110.000
Hemat Rp 16.500
Rp 93.500
Judul
Tarikh Khulafa : Sejarah Para Khalifah  
No. ISBN
9789791303699
Penulis
Penerbit
Tanggal terbit
Maret - 2015
Jumlah Halaman
-
Berat Buku
1000 gr
Jenis Cover
Hard Cover
Dimensi(L x P)
-
Kategori
Islam
Bonus
-
Text Bahasa
Indonesia ··
Lokasi Stok
Stok Tersedia.

DESCRIPTION


Ditilik dari makna etimologis, kata "khalifah" dapat diartikan dengan pengganti atau perwakilan. Al-Qur'an menyebutkan, bahwa manusia secara umum adalah khalifah Allah di muka bumi yang mengemban amanah untuk merawat dan memberdayakan bumi beserta isinya. Sedangkan dalam pengertian terminologis, khalifah adalah pengganti kepemimpinan Rasulullah s.a.w. dalam urusan agama dan urusan dunia. Dengan demikian, khalifah juga menggantikan Rasulullah s.a.w. dalam memimpin kedaulatan negara Islam.

Buku Sejarah Para Khalifah ini adalah literatur Islam klasik tentang sejarah para khalifah dan kekhilafahan. Imam as-Suyuthi—penulisnya—mengawali kajiannya dengan menyebutkan syarat-syarat penetapan khalifah beserta dalil-dalilnya, dilanjutkan dengan pemaparan sejarah kehidupan para khalifah, mulai dari al-Khulafa' ar-Rasyidun, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, hingga khalifah-khalifah bayangan yang memisahkan diri dari pusat kekhilafahan Islam yang resmi. Penjabarannya dilengkapi dengan uraian pelbagai peristiwa penting yang terjadi dalam periode kekuasaan setiap khalifah, prestasi maupun kegagalan mereka, serta pasang surut pemerintahan mereka.

Kelengkapan dan kesahihan rujukan yang digunakan penulisnya, serta pemaparan episode sejarah dan peristiwa historis yang sistematis merupakan keunggulan karya ini. Dengan menelaahnya, para pembaca dapat menapaktilasi kehidupan para pemimpin kaum Muslimin dulu, mengetahui sebab-sebab kejayaan dan kejatuhan suatu periode kekhilafahan, serta memetik pelajaran dari kepemimpinan maupun pemerintahan para khalifah tersebut.


Imam as-Suyuthi
Bernama lengkap Abdurrahman ibn Kamaluddin Abu Bakr ibn Muhammad ibn Sabiquddin, Jalaluddin al-Mishri as-Suyuthi asy-Syafi'i al-Asy'ari. Lahir pada tahun 1445 M/849 H dan wafat pada tahun 1505 M/911H. Adalah seorang ulama dan cendekiawan muslim yang hidup pada abad ke-15 di Kairo, Mesir.

Mendapatkan ijazah dari setiap guru yang didatanginya, yang jumlahnya mencapai 150 orang guru. Di antara guru-gurunya adalah Imam al-Bulqini dan Syaikhul Islam Taqiyyudin al-Manawi, seorang pakar hadis di masanya.


Semasa hidupnya, Imam as-Suyuthi menulis banyak buku dalam berbagai disiplin ilmu, seperti hadits, al-Qurxan, bahasa Arab, fikih, sejarah dan lainnya. Karya tulisnya yang terkenal dan terwariskan dari generasi ke generasi berjumlah 65 judul. Salah satunya adalah Tarikh Khulafa* ini.

REVIEW Tarikh Khulafa : Sejarah Para Khalifah

GOODREADS REVIEW Tarikh Khulafa : Sejarah Para Khalifah

Buku lainnya oleh penulis - Imam As-Suyuthi

»

Buku lainnya oleh penerbit - Qisthi Press

Buku sejenis lainnya